Introducció

Aquesta web preten ser un pont entre el món de la reflexió (el món de les idees polítiques, el món del pensament) i el món de l’acció política. Dos móns que a casa nostra, a diferència d’altres països que ens porten bastantes dècades d’avantatja en el procés de democratització, estan excessivament allunyats.

Amb un peu en el món universitari i l’altre en el de l’acció política (ja sigui des del món del catalanisme civil, o en el de partits),
l’atenció principal de la persent web se centrarà en el procés que viu Catalunya per aconseguir un estat propi: el repte més gran del nostre país dels darrers tres-cents anys.

Però també hi trobareu reflexions (pròpies o bé d’altres analistes), sobre els temes de l’agenda política de les principals democràcies occidentals (processos polítics; seguiment electoral de països europeus; vida política dels principals partits europeus; …), especialment, de les principals països europeus.

Així mateix, la web recull articles publicats a la premsa catalana en els darrers temps (especialment, en el diari Avui, així com a altres diaris electrònics (Elsingular.cat; butlletí de la Fundació Catalunya oberta;Tribuna.cat; …). I, naturalment, anirà afegint tots aquells que seran publicats en diferents mitjans a partir d’aquest moment, així com els altres que es publicaran en el present bloc.

Obro, doncs, la present web amb la intenció d’aportar elements d’anàlisi que ajudin a comprendre la complexitat política del nostre món.